Reference: Volume 49 (1965), Part No. 1, Section 1, Page 1

Judgement Details


Date
08/01/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
ROBERT BUTLER vs ANTHONY CAMILLERI, O.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KURUNA - LICENZJAMENT TA' - SALARJU TA' - UFFICJAL PUBBLIKU
Summary
Fil-ligi ingliza certi aspetti tar-rapporti bejn il-Kuruna u l-impjegati taghha huma cari u ben stabbiliti, aspetti ohra ma jidhrux daqstant iehor stabbiliti b'certezza u huma difficili; fost dawn ta'l-ahhar tidher li hemm il-kwistjoni jekk u sa liema punt impjegat civili jista' jagixxi quddiem il-Qorti, rigward is-salarju jew hlas tieghu. Il-Kuruna tista' tillicenzja meta trid impjegat taghha hlief jekk ikun xort'ohra dispost b'ligi. Kazi ta' destituzzjoni mill-kariga jew tal-hlas, ta' ufficjal pubbliku, li dwaru fil-fatt, hemm ligi li tistabbilixxi "security of tenure", jew ir-rimunerazzjoni tieghu hija fissata mil-ligi, mhumiex imhollija fid-diskrezzjoni u l-arbitrju unilaterali tal-Kuruna, b'mod li l-Qrati huma svestiti minn kull gurisdizzjoni. Sentenza li biha l-Qorti tiddikjara ruhha nkompetenti ghandha tigi paragunata ghal sentenza liberatorja "ab observantia".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info