Reference: Volume 48E (1964), Part No. 3, Section , Page 1452

Judgement Details


Date
26/11/1964
Court
OF COMMERCE
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
LAWRENCE CACHIA ZAMMIT NOE vs NATALE FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 251 (B) U 254, KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - LIBERATIO AB OBSERVANTIA JUDICII - TITOLU EZEKUTTIV
Summary
Il-kreditur illi jkollu kreditu naxxenti minn kuntratt m'ghandux ghalfejn jipprocedi ghall-kanonizzazzjoni tal-kreditu tieghu permezz ta' citazzjoni ghaliex il-kuntratt stess huwa titolu esekuttiv. Pero', jekk fil-fatt il-kreditur jagixxi permezz ta' citazzjoni l-konsegwenza ma tkunx illi l-procedura segwita tkun irritwali, u bhala tali, twassal ghal-liberazzjoni tal-konvenut mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info