Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1318

Judgement Details


Date
15/12/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
ONOREVOLI AVUKAT ANTON BUTTIGIEG vs ANTHONY MONTANARO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FAIR COMMENT" - ART. 28(1) U 31 TAL-KAP. 117 - LIBELL - RESPONSABBILITA' - VERITA' TAL-FATTI
Summary
Meta l-kliem stampatjirrifletti fuq kull wiehed mill-membri ta' assocjazzjoni jew klassi ta' nies, kull wiehed minnhom jista' jagixxi gudizjarjament. F'materja ta' reati ta' stampa, sabiex wiehed jigi ezonerat mir-responsabbilita' ta' dak illi jigi riportat f'gurnal ghandu jipprova illi huwa qal il-fatti kf kienu sewwa, imbaghad ihalli l-qarrej jiggudika. Jekk xi cirkostanza fondamentalitigi tacjuta l-qarrej ma jistax jifforma koncett gust tal-fatti. "Il-fair comment" huwa bazat fuq il-veracita tal-fatti, u ma hemmx aktar loku meta l-fatti jigu esposti b'mod frammentarju u b'mod illi jaghtulil wiehed x'jahseb l-oppost ta' dak illi fil-fatt realment kien u gara. F'materja ta' libell il-kwerelat huwa prezunt illi agixxa xjentement jekk huwa ma jippruvax il-kuntrarju; sabiex jigi ritenutilli l-kwerelat agixxa xjentement huwa bizzejjed illi huwa seta' jaghmel u ma ghamilx l-indagini mehtiega biex jasal ghall-verita'. Jekk il-kwerelat jindika insinwazzjoni partkolari jista' dejjem jirnexxi fil-kwerela tieghu, anki fuq is-sens ordinarju u naturali tal-kliem. Sabiex wiehed jara jekkartikolu partikolari hux libelluz jew le ghandu jikkunsidra kif jifhmu bniedem ragunevoli, ta' intelligenza normali u illi jkollu konoxxenza tac-cirkostanzi korrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info