Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1249

Judgement Details


Date
27/10/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
MARY HAYMAN vs MARY BRADLEY
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 154, 155(2), KODICI CIVILI - ART. 784(A), 787, 788 U 790(2), KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AWTORIZZAZZJONI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - PATRIA POTESTA'
Summary
Ghalkemm l-omm ghandha l-kura naturali ta` wliedha, sakemm ma jkunx hemm separazzjoni bejnha u bejnzewgha, id-drittijiet kollha naxxenti mill-patria potesta` fuq l-ulied minuri jibqghu prerogattiva tar-ragel, anke jekk dan jinsab assenti minn dawn il-gzejjer, u ghalhekk jikkompeti biss lill-missierid-dritt illi jirrikjama l-uliedu minuri li ghal xi raguni jew ohra jkunu abbandunaw id-dar, illi huwa jkun iddestinalhom, minghajr il-permess tieghu. L-omm tibqa` dejjem persuna illegittima sabiextinduci kawza ghar-rikjam ta` l-ulied minuri illi jkunu abbandunaw id-dar, anke jekk hija tipprova illi kellha l-kunsens ta` zewgha sabiex tistitwixxi l-istess kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info