Reference: Volume 48E (1964), Part No. 3, Section , Page 1398

Judgement Details


Date
20/03/1964
Court
OF COMMERCE
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
JOSEPH CHIRCOP vs ANTHONY PISANI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
NOTA TA' L-ECCEZZJONIJIET - NOTIFIKA - NULLITA' - PURGAZZJONI TAL-KONTUMACJA
Summary
Mhux bizzejjed li l-konvenut juri li hu jrid jikkontesta t-talbiet ta' l-attur izda hemm bzonn ukollli hu jaghmel dak li l-ligi tal-procedura tezigi ghal dana l-oggett u fiz-zmien minn din fissat ladarba hu jkun f'pozizzjoni li jaghmel dan, ghaliex differentement, dina l-ligi, li giet dejjem kunsidrata ta' interess pubbliku, tkun qeghda ghal xejn; Xejn izjed m'hu mistenni mill-ufficjal tal-Qrati inkarigat illi jinnotifika lill-konvenut bic-citazzjoni hlief li jikkonsenja l-kopja tal-proceduralil min din tista' ssir u bhala effett ta' dan l-att ghalhekk ikunu saru l-intima u t-twissijiet lill-konvenut fil-kaz ta' citazzjoni, billi l-istess jinsabu inkorporati fiha u hekk kull skrittura tipproduci l-effett li hija ntiza li tipproduci bhala effett tal-konsenja tal-kopja relattiva, purche'maghmula kif trid il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info