Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1228

Judgement Details


Date
27/10/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
GIUSEPPA CARUANA ET vs ANDREA CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LITIS PENTENTIA" U KONNESSITA` - ART. 597, 598, 795 U 796, KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 676 U 742, KODICI CIVILI - EREDITA' - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - PRELAVAMENTI "HEARSEY EVIDENCE' - USUFRUTT
Summary
Il-provediment tal-artikolu 796 tal-Kodici tal-Procedura Civili dwar it-trattazzjoni kontestwali ta`kawzi konnessi huwa fakoltativ u dana sabiex il-gudikant, fl-arbitriju l-izjed prudenti tieghu jkunjista` jirregola l-kazijiet ta` quddiemu konsistement mal-principju ta` l-ekonomija u tal-logika lihuma fondamentali tant ghall-procedura civili in generali kemm ghall-istitut tal-konnessita` in partikolari. Il-ligi taghna dwar il-producibilita` ta` "hearsey evidence" mhix kategorika u, infatii,tammetti din il-kwalita` ta` prova, skond ic-cirkostanzi, meta ikun rilevanti ghall-materja in kontroversja jew fejn it-terz ma jkunx izjed producibbli u l-fatt ma jkunx jista` jigi ppruvat xort'ohrau telenka fost il-kazijiet specjalment ammissibbli, il-kliem jew fatti ta` persuna mejta.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info