Reference: Volume 48E (1964), Part No. 3, Section , Page 1425

Judgement Details


Date
21/07/1964
Court
OF COMMERCE
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
AURELIO MEA NOE ET vs PAUL MIFSUD NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KAZ IPOTETIKU - NULLITA'
Summary
Huwa principju f'materja ta' procedura illi l-attur irid ikollu nteress attwali u mhux semplicementipotetiku biex huwa jkun jista' jitlob pronuncjament gudiizzjarju; dina l-attwalita' titqies li tezisti wkoll jekk jirrizulta illi l-pronuncjament mitlub ikun preordinat ghal domanda ohra li jkollha bhala fundament taghha l-fatti stess li fuqhom ikun qieghed jintalab l-istess pronuncjament billi allura dan ma jibqas izjed ipotetiku u fin-natura ta' parir illi jkun altrimenti qieghed jintalab fil-Qorti, u jsir huwa stess attwali ghax rigwardanti fatti illi jkunu graw bejn il-kontendenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info