Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1212

Judgement Details


Date
21/10/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
ANTONIA BORG ET NOE vs AVUKAT DR RONALD CONTI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALIMENTI - ART. 56, 58 U 60, KODICI CIVILI - HTIJIET RECIPROCI - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Meta t-talba ghas-separazzjoni personali maghmula mill-mara tigi milqugha, izda ghal htijiet reciproci, ir-ragel jibqa` tenut ihallas l-alimenti lil martu. Il-fatt illi r-ragel m'ghandux mezzi u mhuxqed jahdem m'hix raguni illi huwa jista` jgib 'il quddiem sabiex jigi ezonerat mill-hlas ta` l-alimenti lil martu, anke jekk dina tkun tahdem u taqla` biex tghix. L-applikazzjoni tas-sanzjonijiet utad-dekadenzi kontemplati fl-artikoli 56 u 58 tal-Kodici Civili hija mhollija fid-diskrezzjoni tal-Qorti, jekk jirrizulta illi l-wiehed l-ohra mill-partijiet ikunu hatja ta` ghemil li jaghti lok ghall-firda.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info