Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1206

Judgement Details


Date
13/10/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
HENRY A PACE vs JOSEPH AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 179, KODICI TAL-KUMMERC - ART. 37(2) U 775(B), KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - AZZJONI KAMBJARJA - INKOMPETENZA "RATIONE MATERIAE" - KAMBJALI - NULLITA'
Summary
Il-ligi ma tistax tikkontempla kaz ta` kambjali jekk ma jintervenux almenu zewg persuni sabiex jiffirmawha. L-azzjoni kambjarja hija ta` kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc. Kambjala illi ma tkunx iffirmata mit-traent mhux titolu negozzjabbli u trasferibbli bil-girata, pero` l-obbligazzjoni kontenutafil-kambjali illi hija nulla tista` tigi sostnuta bhala obbligazzjoni kontenuta fil-kambjali illi hija nulla tista` tigi sostnuta bhala obbligazzjoni semplici, civili jew kummercjali, skond in-naturatal-kreditu. Il-Qorti ghandha d-dover tissolleva l-eccezzjoni tal-inkomptenza "ratione materia" anki "ex ufficio".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info