Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 136

Judgement Details


Date
04/05/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, CAMILLERI JOSEPH D., FILLETTI JOSEPH A.
Parties
VICTOR SAMMUT vs ABRAHAM SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKONTROLL TA' FOND MIKRI - KOMPETENZA TAL-BORD TAL-KERA
Summary
Tezisti gurispundenza li tafferma illi jekk ir-registrazzjoni tad-dekontroll issir wara li jkun diga' nholoq rapport lokatizju, dik ir-registrazzjoni tad-dekontroll ma tipprivax lill-kerrej mill-protezzjoni tal-ligi tal-kera li tahtha jkun ikkuntratta; Din il-gurisprudenza, pero', giet mibnija qabel ma saru l-emendi mportanti ghall-Ordinanza tad-Dekontroll ta' l-1959 bis-sahha ta' l-att Numru XXIII ta' l-1979. Ghaldaqstant wiehed ma jistax aktar jghid li r-registrazzjoni ta' dekontroll m'ghandiex aktar l-effet li tippriva lill-kerrej mill-protezzjoni tad-drittijiet tieghu li tahthom ikun ikkuntratta billi dawn id-drittijiet tal-kerrej fit-tmiem ta' kirja huma espressament regolati mill-Legislatur bla ebda distinzjoni. Fond dekontrollat ma jgawdix fir-rigward ta' fissazzjoni ta' kera xieraq il-protezzjoni ta' l-Ordinanzi Dwar il-Kirjiet, u ghalhekk il-Bord tal-Kera m'ghadux kompetenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info