Reference: Volume 48E (1964), Part No. 2, Section , Page 1275

Judgement Details


Date
18/11/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
GIUSEPPA CAMILLERI PRO ET NOE vs ROCCO CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ABBANDUN - MANTENIMENT
Summary
Il-genituri huma obbligati jmantnu u jedukaw lil uliedhom: il-manteniment huwa dovut skond il-bzonnta' min qieghed jitlob u l-mezzi ta' min huwa tenut ghalih. Fil-ligi ma hemmx stabilit meta tispicca l-obbligazzjoni tal-genituri illi jmantnu lil uliedhom; infatti, anke tifel illi jkun ghalaq l-eta' magguri jista' jinsab fil-bzonn, u f'dan il-kaz l-obbligazzjoni tibqa' ssehh. Anke meta dan id-dmir tal-genituri jispicca ghal raguni jew ohra, jista' jerga jitwieled bhala konsegwenza ta' cirkostanzi godda illli jiggustifikaw l-ezistenza tal-bzonn. L-essenza ta' l-abbandun tirrisjedi fil-persistenza u l-kontinwita ta' wiehed jew wahda mill-konjugi illi jghix apparti mill-konjugi l-ohra jew l-iehor, skond il-kaz, minghajr raguni tajba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info