Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1083

Judgement Details


Date
30/07/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
JOSEPH SCICLUNA ET vs MARIA CALLEJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 541, 547, 552 - ASSENJAZZJONI - DIVIZJONI - LICITAZZJONI - SORTEGG
Summary
Id-disposizzjoni ta' l-artikolu 541 tal-Kodici Civili, illi fid-divizjoni wehed ghandu jfittex li jdahhal f'kull sehem l-istess kwantita' ta' hwejjeg mobbli, immobbli, jeddijiet jew kreditu ta' l-istess xorta u tal-istess valur, mhux obbligatorja u taghti biss norma generali sabiex ifittex kemm jista' jkun illi jsegwiha. Din id-dispozizzjoni ma tirrikjedix illi fil-kaz illi ma tkunx tista' tigi segwita "ad letteram" il-beni mmobbli kollha ghandhom jigu mibjugha in licitazzjoni. Il-licitazzjoni ssir inevitabbli biss fejn il-beni komuni ma jkunux konodament divizibbli jew fejn ikun hemm xi beniilli ebda wahda mill-partijiet ma tkun tista' jew ma tkun trid tehodha. Fid-divizjoni l-ishma ghandhom jigu mtellghin bix-xorti, izda meta l-ishma ma jkunux ugwali l-Qorti ghandha id-diskrezzjoni illi tiddetermina jekk l-ishma ghandhomx jigu mtellghin bix-xorti jew mqassma b'assunzjoni ghal kolloxjew in parti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info