Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1054

Judgement Details


Date
20/06/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
JOSEPH DEBATTISTA vs DOMENICO SAMMUT ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1187, KODICI CIVILI - AZZJONI PAOLIANA JEW REVOKATORJA - FRODE - LOKAZZJON - NULLITA'
Summary
L-azzjoni paoliana jew revokatorja hija moghtija lill-kredituri f'isimhom sabiex jattakkaw l-attijiet maghmulin b'qerq mid-debitur taghhom bi hsara tad-drittijiet taghhom. Jekk ma jezistix kreditur ma tezistix l-azzjoni revokatorja l-kliem "kreditur" u "debitur" huma uzati fis-sens ta' wiehed li ghandu l-jedd u l-iehor illi huwa mizmum ghal hwejjeg ohra; bil-kelma "hlas" il-ligi tifhem illi tigisodisfatta kwalunkwe obbligazzjoni li biha wiehed jista' jigi marbut. Sabiex ikun hemm kreditur irid ikun hemm kreditu, u ghall-ezercizzju ta' success ta' l-azzjoni revokatorja jehtieg illi dan il-kreditu jkun anterjuri ghall-att illi jrid jigi mpunjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info