Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1042

Judgement Details


Date
17/06/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
JOHN CARUANA ET vs ANGOLINO CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1088 (1), 1904, 1905, KODICI CIVILI - DANNI - GHERUSIJA - REZILIMENTI
Summary
Il-kawza gusta li taghti lok ghar-reziliment ta' l-gherusija ghandha tigi ravvizata f'ostakolu jew impediment ta' natura gravi, u jrid ikun fondat u imprevedibbli. Ir-rigali moghtija in kontemplazzjoni taz-zwieg jibqghu ta' min jaghmilhom, u min jircevihom ghandu biss juzahom waqt iz-zwieg, u ghalhekk ghandu jirrestitwihom lid-donat jekk iz-zwieg ma jsirx; fil-kaz ta' donazzjonijiet l-oggett donat isir tad-donatarju, taht il-kondizzjoni li z-zwieg isir, b'dana pero', li d-donatarju jista' jzomml-oggetti lilu donati jekk iz-zwieg ma jsirx bi htija tad-donat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info