Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1026

Judgement Details


Date
10/06/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
IL-QORTI vs EMMANUELE BRUNO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DECIZJONI DWAR NULLITA' TAZ-ZWIEG "OPE EXCEPTIONIS" - KONFERMA - MAINTENANCE ORDER
Summary
Meta f'kawza ta' konferma ta' "provisional maintenance order" il-konvenut jitlob illi l-Qorti tippermettilu jimpunja z-zwieg "ope exceptionis" u l-mara li tkun qeghda fil-pajjiz minn fejn emana l-ordni rovvizorju, ghalkemm originarjament parti, ma tkunx prezenti fit-trattazzjoni tal-kawza quddiem il-Qorti imsejha sabiex tiddeciedi ghandhiex jew le tikkonferma dak l-ordni, huwa kontra l-principju fondamentali tal-"audi alteram partem" illi din il-Qorti tippronunzja ruhha fuq materja tant gravi bhal validita' jew ezistenza taz-zwieg minghajr il-kontestazzjoni tal-konjugi l-iehor bhala legittimukontradittur b'azzjoni apposita deciza in via principali, jew almenu minghajr ma tirrinvija l-kawzaquddiem il-Qorti originali sabiex tisma' l-provi ulterjuri fuq dak l-incident.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info