Referenza: Volum 48D (1964), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 989

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/06/1964
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA CURRAN MAURICE
Partijiet
JOHN PACE NOE ET vs CARMELA CHIRCOP
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 155, KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ART. 28, 38 U 40 TAL-KAP. 92. - ART. 634 (B), 692, 705, 706 U 709, KODICI CIVILI - FORMA - INKAPACITA' - KAPTAZJONI U SUGGESTJONI - KAWZALI - MUTISMU - NULLITA' - TESTAMENT - VIZZJU
Fil-Qosor
Il-kawzali ghandha tigi mfissra car u sew fic-citazzjoni. Id-dikjarazzjoni annessa mac-citazzjoni,ghalkemm ma tistax tissuplixxi ghal nuqqas assolut fic-citazzjoni, tista' sservi sabiex tillumeggjal-kawzali dedotta. Id-disposizzjonijiet tal-ligi dwar il-forma tat-testmenti m'humiex normi ta' ordni pubbliku li l-Qrati huma obbligati jissollevaw "ex ufficio", ghaliex il-partijiet interessati jistghu jakkwotaw ruhhom ghal vizju anke ta' forma li jkunu jafu bih u jisegwixxu t-testment. Il-kapitazzjoni u suggestjoni, ghalkemm huma ammessi bhala motivi ta' impunjazzjoni tat-testmenti, m'humiexrikonoxxuti hlief bhala l-forma duplici tal-manifestazzjoni tad-dolo fu il-volonta' tad-disponenti fil-materja tat-testmenti. Ma hemm xejn kuntrarju li l-kapitazjoni u s-suggestjoni jigu prospettatibhala ipotesijiet subordinati fil-kaz ta' nuqqas ta' verifika ta' l-ipotesi izjed gravi ta' l-infermita' mentali. Meta min jimpunja testment imhabba vizju ta' forma jipprova l-kaz tieghu "prima facie", jew almenu jqanqal dubju serju u ragjonevoli jekk il-formalita' gietx rispettata, minn dak il-mument 'il quddiem jispetta lill-parti li tallega l-fatt posittiv tal-osservanza tal-forma illi tipprevaha. Ghall-finijiet ta' l-artikolu 38 tal-Kap 92 ma jaghmilx differenza jekk il-mutismu jkunx kongenitu jew le, u fit-tieni kaz ikun gej direttament minn xi trauma jew xi kondizzjoni ohra partikolariu lokalizzata ta' l-organi vokali jew indirettament minn xi marda f'partijiet ohra tal-gisem jew mid-depariment fiziku tat-trapass mortali. L-importanti huwa li t-testatur ma jkunx jista' jesprimi l-ideat tieghu bil-fomm.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni