Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 916

Judgement Details


Date
18/03/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
ROBERT BUTLER vs LIEUTENANT COLONEL JOHN PHILIP D'ESTOTEVILLE SHIPWITH NOMINE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
EMERGENCY COMPENSATION BOARD - GOVERNMENT NOTICE 716 TAL-1942 - INKOMPETENZA TAL-QORTI "RATIONE MATERIAE" - INTERESS GURIDIKU - RETROATTIVITA`
Summary
L-interess li jrid jkun jezisti fl-attur huwa interess dirett, legittimu u attwali. Huwa biss ir-relazzjoni ghar-rizultanza utili li l-attur jipprometti lilu nnifsu bl-azzjoni li l-Qorti tista' tarajekk huwa ghandux dak l-interess li l-konvenut jikkontestalu. Tribunal specjali mghandux jigi prevenut fid-decizjoni tieghu bejn l-istess partijiet, ghax il-kompetenza tieghu fil-meritu principali tassorbixxi u tattrahi maghha il-kompetenza ghall-kwistjonijiet l-ohrajn incidentali jew accessorji bhal ma hija il-kwistjoni tal-limitu tal-applikazzjoni tal-ligi fiz-zmien. Meta wiehed ihares lejn il-compensation (Motor Vehicles) Regulations 1942, (G.N. 716 tal-1942 kif emendati) wiehed jasal ghalkonkluzjoni li r-rinviju ghalihom li hemm fir-regolament 5 (6) tal-Compensation (Emergency) Regulations, 1943. huwa rinviju ghat-totalita' taghhom u mhux ghall-partibiss minnhom u dawk ir-regolamentital-1942 dwar il-vejikoli jahsbu mhux biss ghar-rata ta' kompensazzjoni dwar l-uzu imma anke ghad-danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info