Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1118

Judgement Details


Date
01/09/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
WALTER AGIUS vs CARMELO CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1628 (B) U 1629 (2), KODICI CIVILI - LOKATUR - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET - SID
Summary
Ir-riparazzjonijiet ta' natura straordinarja fil-kors ta' lokazzjoni huwa a kariku tal-lokatur. Danifisser illi f'din il-materja m'ghandux jigi indagat min huma l-proprjetarji tal-fond, izda huwa sufficjenti, trattandosi ta' obbligazzjoni lokatizja, ta' natura strettament personali, li jigu stabiliti r-relazzjoni bejn lokatur u inkwilin, in konsiderazzjoni tal-fatt illi l-lokatur huwa tenut jaghmel dawn ir-reparazzjonijiet mhux tant ghaliex huwa sid il-fond lokat izda in kwantu huwa tenut mill-vinkolu kontrattwali naxxenti mill-istess lokazzjoni. Dan il-kriterju huwa adottat ghaliex il-lokatur mhux dejjem u necessarjament huwa sid il-post lokat, izda jista' ikun inkwilin, semplici uzufruttwarju, kreditur antikritiku, u possessur tal-fond, anki b'titolu abusiv u illegittimu, rizolubbli utransitorju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info