Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1136

Judgement Details


Date
07/09/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
GIUSEPPA CAMENZULI vs GRAZIA REFALO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1406, 1413, 1414, 1429, KODICI CIVILI - BEJGH - IMMOBBLI - INTENZJONI - INTERPRETAZZJONI
Summary
It-trasferiment tal-immobbli jirrikjedi l-att pubbliku "ad substantiam et validtatem" u ma jistax jigi operat bil-fomm u wisq anqas bis-semplici xewqa tal-partijiet. Il-kuntratt tal-vendita huwa regolat mhux biss mir-regoli specjali tieghu imma wkoll mill-principji generali tal-konvenzjonijiet. Kull patt oskur jew ambigwu ta` kuntratt ta` bejgh ghandu jigi interpretat kontra l-bejjiegh jew ix-xerrej skond ir-regoli dwar l-interpretazzjoni tal-kuntratti in generali. Meta s-sens tal-kelma ma jaqbilx ma` dak illi kellhom fi hsiebhom il-partijiet, kif ikun jidher car mill-partijiet mehudin kollha flimkien, ghandha tipprevali l-intenzjoni tal-partijiet, ghaliex "non mens verba sed verba mentiservire derbent". Il-kuntratt ghandhom jig kkunsidrati fit-totalita` taghhom u d-diversi klawsoli ghandhom jigu rikonciljati ma` xulxin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info