Reference: Volume 48D (1964), Part No. 2, Section , Page 1109

Judgement Details


Date
30/06/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
CLIVE SIMPSON vs ALICE MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 34, 158, 1292 (1) U 1386 (1), KODICI CIVILI - ART. 782 (C), KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - DEKADENZA - DOTA - LEGITTIMU KONTRADITTUR
Summary
L-oppozizzjoni ghaz-zwieg ghall-finijiet tad-dekadenza mid-dritt ghad-dota jkollha effett biss jekkissir b'att gudizzjarju fi zmien sitt xhur mit-tieg, liema att gudizzjarju ghandu jigi notifikat lilkull wahda mill-persuni li jkollhom il-hsieb li jizzewgu. Mhux mehtieg illi l-imsemmi att gudizzjarju jigi notifikat qabel iz-zwieg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info