Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 119

Judgement Details


Date
14/03/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
CONNIE GALEA vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL TAD-DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI MINN DIK ID-DECIZJONI - DECIZJONI TA' L-ARBITRU - L-ATT X TA' L-1987
Summary
Skond l-Att X ta' l-1987 l-appelli lil Qorti ta' l-Appell huma cirkoskritti ghal "punt ta' ligi" u din il-Qorti ghandha tidhol biss, eccezzjonalment, biex tezamina l-operat ta' l-Arbitru meta jitqiesli dan, fuq punt ta' dritt, iggudika hazin kontra xi rikorrent jew beneficcjarju. Meta d-decizjonitieghu tkun favur dak ir-rikorrent jew dak il-beneficcjarju dik id-decizjoni hija, fir-"ratio" ta' l-Att, id-decizjoni amministrattivament korretta, u tissostitwixxi d-decizjoni kuntrarja tad-Direttur. Ghalhekk ma jista' qatt id-direttur ihossu aggravat b'xi decizjoni ta' l-Arbitru.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info