Reference: Volume 70 (1986), Part No. 2, Section , Page 190

Judgement Details


Date
07/08/1986
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SCHEMBRI CARMELO, HARDING HUGH, AGIUS CARMEL A.
Parties
JOSEPHINE MART CHARLES SANTUCCI, KIF DEBITAMENT AWTORIZZATA B'DIGRIET TAS-SKOND'AWLA TAL-QORTI CIVILI, F'ISIMHA PROPJU U BHALA KURATRICI "AD LITEM" TA` BINHA MINURI ERIC JAMES SANTUCCI, KIF DEBITAMENT IKKONFERMATA B'DIGIRET TAL-PRIM'AWLA TAL-QORTI CIVILI TAS-7 TA` JANNAR, 1975 vs CHARLES SIVE CARMELO SANTUCCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
JEKK HEMMX BZONN DIKJARAZZJONI MAGHHA - NOTA TA` L-ECCEZZJONIJIET ULTERJURI
Summary
Mid-diversi subartikoli ta` l-aritkolu 158, ir-rekwiziti kollha ta` forma u termini stabbilit ghall-prezentazzjoni tan-nota ta` l-eccezzjonijiet jirreferi ghan-nota ta` l-eccezzjonijiet originali. Ghal dik ulterjuri japplika biss is-subartikolu 10 li jistabbilixxi li r-rinunzja jew iz-zieda trid tkun b'nota u l-istadju li fih tkun ghad tista` tigi pprezentata nota bhal din, pero` ma jipprovdi ghal xejn aktar.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info