Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 858

Judgement Details


Date
03/03/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
WISQ REVERENDU ARCIPRIET KANONIKU DON GIOCARLO BURLO` D.D. NOMINE vs AVUKAT DR JOSEPH V GALEA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MEWT TA` WAHDA MILL-PARTIJIET - NULLITA' TA' SENTENZA
Summary
L-avvenniment tal-mewt ta` wahda mill-paritjiet meta l-kawza ghad mhix konkluza, jopera necessarjament l-interuzzjoni tal-gudizzju u bil-konsegwenza tan-nullita` tal-atti li jsiru fil-perijodu interuttiv. Izda l-verita` ta` dan il-pricipju ma tibqax assoluta meta l-kawza tkun waslet fl-istat li tkun tista` tigi gudikata. Kieku il-kawza ma tkunx waslet fi stat li tigi deciza l-eccezzjoni tan-nullita` tas-sentenza minhabba l-mewt ta` wahda mill-partijiet tikkompeti biss fiz-zmien utili lill-werrieta u s-successuri tal-koncedent mejjet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info