Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 854

Judgement Details


Date
26/02/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
JOHN ZAMMIT vs EMMANUELE CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - NULLITA' TA' CITAZZJONI
Summary
Skond l-art. 360 tal-procedura Civili talba ghall-arrest personali tista` issir anke jekk il-kreditutal-attur ikun inferjuri has-somma ta` £20, minghajr ma jinghaddu l-ispejjez, izda dejjem skond l-istess ligi l-Qorti tista` tilqa` din it-talba, meta jigi pruvat li d-debitur kien hati a` eghmil dolus jew ta frodi, jew fl-ikkuntrattur tad-dejn, jew billi jkun heba jew nehha hwejgu sabiex jiffrodalill-kredituri. L-arrest personali "per dolo e frode" ghandu jigi applikat f'kazi estremi, meta l-kredtur ma setghax jottjeni l-hlas b'mod iehor u l-gurisprudenza tat-Tribunali taghna waslet sal-pontli imponiet f'certi kazi lill-kreditur l-esperiment tal-azzjoni Pawljana qabel ma jagixxi ghall-arrest personali. Hu ukoll pacifiku fil-gurisprudenza taghna illi it-talba ghall-arrest personali b'dolo jew frodi m'ghandiex tigi milqugha jekk ma tkunx intalbet dik id-dikjarazzjoni in via principali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info