Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 846

Judgement Details


Date
26/02/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
MONSIGNOR GIUSEPPE MARIA SCERRI vs GIORGINA ARMLA SCERRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 849 (2), (3), (4) TAL-PROCEDURA CIVILI - DANNI U PENALI - MANDAT KAWTELATORJU - REVOKA - SOLVIBBILITA` TAD-DEBITUR
Summary
L-artikolu 849 (2) (3) tal-Kodici tal-Organizzazzjoni u Procedura Civili ihalli kompletament fid-diskrezzjoni tad-debitur l-ghazla tal-procedura li permezz taghha jitlob ir-revoka tal-mandat. Il-prova tas-solvibbilita` tad-debitur tispetta lid-debitur stess u trid tkkun konklusiva u preciza. Il-penali ghandha tigi akkordata meta l-mandat ikun gie ottenut in male fede, jew b'dolo mentri r-rifuzjoni ta` danni interessi tista` tigi moghtija anki f'kazi ta` kolpa li tkun ekwiparata ghall-negligenza, imprudenza u disattenzjoni. Il-kundanna komtemplata fl-ar. 849 (4) tal-procedura Civili ghall-penali u danni u interessi, hija ghall-Qorti fakoltattiva u mhux precettiva, u ghandha tigi esercitata skond ic-cirkustanzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info