Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 794

Judgement Details


Date
28/01/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
LEWIS ABELA vs JOSPH M. BRIFFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.1222 TAL-KODICI CIVILI - KOMPETENZA TAL-BOARD TAL-KERA - NOVAZZJONI
Summary
Huwa risaput li l-Board tal-kera huwa investit b'kompetenza limitata ghall-kazi ta' rilokazzjoni u ghalhekk ma jistax jaltera pattijiet lokatizji hlif il-kwantum tal-kera meta l-lokazzjoni originali ghadha korrenti. Ir-rekwiziti tan-novazzjoni huma raggruppati f'erba elementi essenzjali :- (1) obbligazzjoni precedenti (2) obbligazzjoni successiva li tkun tiddeferixxi mill-ewwel wahda b'mod li tkun tista' tigi kunsiderata bhala modifikazzjoni taghha stess (3) il-kapacita' tal-partijiet interessati u (4) l-"animus novandi jew il-volonta' u l-akkordju tal-partijiet li jestingwu l-obbligazzjoni antika. F'materja ta' novazzjoni mhux ammess li jigu akkampati l-presunzjonijiet ghaliex il-ligi espressament tivvjetalhom u biex dina l-innovazzjoni titwieled u jkollha l-effetti guridici taghha hemmbzonn li jkun hemm nkompatibilita' tal-ezistenza taz-zewg obbligazzjonijiet; u f'kaz ta' dubbju, in-novazzjoni ghandha tigi eskluza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info