Referenza: Volum 80 (1996), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 1312

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/10/1996
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
ARRIGO NOEL V.
Partijiet
AVUKAT DOTTOR JOSEPH ZAMMIT MCKEON, BHALA RAPPREZENTANT TAS-SOCJETA FORMOSA & CAMILLERI LTD. U DINA BHALA AGENTI MALTA TAS-SOCJETA ASSIKURATRICI ESTERA GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE PLC., SSURROGAT FID-DRITTIJIET TA` L-ASSIGURAT TAGHHA S-SOCJETA CARMELO GAUCI LIMITED vs DAVID JONES U ALFRED POLLACCO, GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAS-SOCJETA VALLETTA FREIGHT SERVICE LIMITED, AGENTI MALTA TAS-SOCJETA ESTERA B PACORINI S.R.L. TRASPORTATURI TAL-MERKANZIJA DE QUA; U GODWIN ABELA, GHAN-NOM U IN RAPPRENZENTANZA TAS-SOCJETA THE CARGO HANDLING CO. LTD.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLU 1630, 1899 TAL-KODICI CIVILI - AVVIZ LEGALI 28 TA` L-1973 - DIXXIPLINA TAL-KODICI CIVILI DWAR DEPOSITU U VETTURALI BL-ART JEW BIL-BAHAR - KAP. 170 TAL-LIGIJIET TA` MALTA (ILLUM ABBROGATA) - ORDINANZA DWAR PORTIJIET - REGOLAMENTI TA` L-1966 DWAR IL-PORTIJIET - RISKJU U RESPONSABBILITA` DWAR MERKANZIJA DEPOSITATA FIL-BERAH
Fil-Qosor
Is-Socjeta` assikuratrici ssurogat fid-drittijiet ta` l-assikurat taghha agixxiet biex tirkupra danni konsistenti f'allegati nuqqasijiet minn konsenja. Sentenza parzjali fuq eskluzjoni ta` responsabbilita` naxxenti minn interpretazzjoni tar-regolament fuq imsemmi. Il-Qorti sabet illi l-kazjiet fejn merkanzija tigi ddepositata fil-berah mhux wiehed minn dawk il-kazijiet ta` ezenzjoni li jipprovdighalihom is-subartikolu 3 ta` l-artikolu 6 ta` l-Ordinanza fuq indikata u ghalhekk japplikaw ir-regoli generali tal-Kodici Civili illi jittrattaw dwar l-obbligazzjonijiet tad-depositarju kif ukollil-principju generali li r-riskju jibqa` mas-sid. Il-Qorti rriteniet illi dan m'ghandux iwassal ghal interpretazzjoni li jfissru li d-Direttur tal-Portijiet jew il-kuntrattur tieghu ma huwa qatt responsabbli u li m'ghandhomx japplikaw l-principji tal-Kodici Civili. Il-Qorti nterpretat u ddecidietfuq it-tifsir legali tal-kliem "taghbija f'unita` wahda" jew "merkanzija migbura f'unita` wahda". Mill-fatti ma rrizultax lill-Qorti li kienu jezistu l-elementi necessarji ghall-eskluzjoni mir-responsabbilita` fis-sens tar-regolament. L-Eccezzjoni trattati gew michuda u l-kawza kellha titkompla fuq il-meritu u l-eccezzjoni l-ohra.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni