Reference: Volume 48C (1964), Part No. 1, Section 3, Page 693

Judgement Details


Date
22/02/1964
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
CARMELO SULTANA NE ET vs ANNUNZJATA ARMLA GIORDMANIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ECCEZZJONI TA' PRESKRIZZJONI - NUQQAS TA' DECIZZJONI TA' DRITTIJIET U DMIRIJIET U DMIRIJIET TAS-SEKWESTRATARJU GUDIZZJARJU
Summary
L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni ghanda tigi deciza b'kap separat u n-nuqqas ta' decizjoni taghha proprjament tikkostitwixxi nullita mhabba defett ta' forma. Gie pero ukoll deciz li in forza ta' l-art.793 Kap. 15 li simili eccezzjonali, li mhix espressament eccettwata ghall non applikazzjoni ta' dakl-artikolu, ma ghandix tigi ntrattenuta jekk l-Appell isib li s-sentenza moghtija b'dak in-nuqqas hija gusta sostanzjalment. Is-sekwestratarju gudizzjarju ghandu dritt jircievi indenniz ta' appogg meta l-immobili jkun taht l-isfera tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info