Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 750

Judgement Details


Date
11/01/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI EDWARDO
Parties
CARMELA TABONE NOMINE vs PAOLO MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMISSJONI - AT. 80 CODICI CIVILI - FILJAZZJONI
Summary
L-art. 80 tal-Kodici Civili jikkontempla presunzjoni li iben imnissel matul iz-zwieg jitqies li hu bin zewg ommu. F'kaz ta' ammissjoni da parti tal-konvenut prezunt missier l-ammissjoni wahedha mhixbizzejjed ghaliex l-istat tat-tifel ma' jistax ikun avdat ghall-kapricc jew ghall-kolluzjoni ta' zewg konkubini li jista jkollhom interess li jattribwixxu lit-tifel filjazzjoni diversa min dik li realment seta' jitlob u dan allovolja kienet gia' ghaddiet in gudikat sentenza bejn l-attrici f'din l-istanza u zewgha fejn gie dikjarat li t-tifel in kwistjoni hu bin missier mhux maghruf. Bl-istess modix-xiehda isolata tal-omm mhiex sufficjenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info