Reference: Volume 48C (1964), Part No. 2, Section , Page 723

Judgement Details


Date
07/01/1964
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA CURRAN MAURICE
Parties
FRANCIS COLEIRO NOE. vs CARMELO CASSAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - KULPA AQUILIANA - REGOLAMENT 7 TAL-FACTORIES ORDINANCE
Summary
F'kas fejn il-grad ta' prevedibilita' huwa remot hafna il-Qorti ma tarax nuqqas mid-diligenza ordinarja mistennija mill-"bonus pater familias". Huwa veru li forn jidhol fid-definizzjoni ta' "factory"tal-Factories Ordinance (Kap 169) u li skond l-Art. 6 ta' dik l-Ordinanza il-proprjetarju ta' fabbrika huwa responsabbli ghall-osservanza tad-disposizzjonijiet ta' l-Ordinanza u tar-Regolament maghmulin tahtha. Imma in kwantu dak il-ksur ta' dover impost mir-regolamenti jista johloq presunzjoni ta' responsabbilita' kontra il-konvenut (Art. 1076 Kod. Civ.) l-oneru tal-provi tieghu huwa dejjem a kariku tad-danneggjat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info