Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 71

Judgement Details


Date
18/05/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
NUTAR DR. JOSEPH ABELA vs ONOREVOLI PRIM MINISTRU U ONOREVOLI MINISTRU TAL-FINANZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - FRIVOLU - FURZAT - GBIR TA' - NUTAR PUBBLIKU - TAXXA - TAXXA FUQ IL-QLIGH KAPITALI XOGHOL FURZAT - ULTRA VIRES - VESSATORJU
Summary
Ir-rikorrent allega li l-imposizzjoni fuq in-nutar pubbliku li jigbor ghall-Gvern it-taxxa fuq il-qligh kapitali meta jippubblika att kienet tammonta ghal xoghol furzat u ghalhekk kienet lesiva tad-Drittijiet Fundamental tal-Bniedem u ultra vires l-Atti XXXI ta' 1981. Il-Prim' Awla ddikjarat frivoli u vessatorji l-ewwel zewg talbiet u cahdithom u astjeniet ruhha milli tiehu konjizzjoni mit-talbali dan l-agir kien 'ultra vires' il-ligi ghax din ma kinitx fil-guridizzjoni taghha. Il-Qorti Kostituzzjonali ddikjarat inattendibbli l-appell minn dik il-parti tas-sentenza li ddikjarat it-talbiet frivoli u vessatorju u cahdet l-appell ghall-kumplament. Ir-regola li fejn Qorti ta' prim' istanza tiddikjara talba frivola u vessatorja ma hemmx appell minnha ghandha tigi rrispettata hlieg f'dawk il-kazijiet estremi fejn il-Qorti jidhrilha xort' ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info