Reference: Volume 78 (1994), Part No. 1, Section , Page 64

Judgement Details


Date
28/03/1994
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
LAWRENCE BORG vs CHAIRMAN TAL-PLANNING AREA PERMITS BOARD U L-ONOREVOLI MINISTRU GHALL-AMBJENT, U B'NOTA TAT-18 TA' GUNJU, 1994 IC-CHAIRMAN TA' L-AWTORITA' TA' L-IPPJANAR ASSUMA L-ATTI TAL-KAWZA FLOK IC-CHAIRMAN TAL-PLANNING AREA PERMITS BOARD
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BINI GHOLI TA' - DISKRIMINAZZJONI - DRITTIJIET FUNDAMENTALI TAL-BNIEDEM - PERMESS - PERMITS BOARD - PLANNING AREA - POLITIKA
Summary
Ir-rikorrent allega diskriminazzjoni politika billi ma nghatax permessi jibni oltre certu gholi metaallega li haddiehor kien hemm bena. Il-Prim' Awla tal-Qorti Civili cahdet it-talba ghax ma rrizultax il-fatt diskriminatorju. Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info