Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section , Page 599

Judgement Details


Date
17/12/1965
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
XUEREB JOSEPH H., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
ROSARIO PULLIS vs BENIGNO GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - SOSPENSJOI TA' DANNI
Summary
Ghalkemm il-ligi taghna (Art. 1731 kodici Civili) bhal ligi franciza, u dik taljana, tittratta espressament l-appalt a misura ghall-finjiet tal-passagg tar-riskju mill-artefici ghall-kommittent (fejnghal dak il-fini tekwiparah ghall-appalt meta x-xoghol ikun jikkonsisti f'izjed minn bicca wahda) bl-ebda mod pero ma tiddistingwieh ghall-finijeit tal-konsegwenzi guridici li jitnisslu mix-xoljimenttal-appalt ad arbitrju tal-kommittent.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info