Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section , Page 540

Judgement Details


Date
07/05/1965
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
SALVATORE BEZZINA vs AURELIO MEA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FTEHIM - META WIEHED JISTA' JINZAMM RESPONSABBLI GHAD-DANNI - THASSIR TA'
Summary
ftehim bejn il-partjiet ma jistghax jigi revokat unilateralment minn parti wahda meta jdhrilha hi, almenu bla rguni gusta skond il-ligi. Biex wiehed jizamm responsabbli tad-danni lejn l-iehor, jehtieg li jigi pruvat li huwa rrenda ruhu hati lejh, jew ta' kolpa delittwuza, jew kwazi-delittwuza, jewkwazi- delittwuza konsistenti fi ksur ta' xi obbligu lejh impost lilu mill-ligi, jew ta' kolpa kontrattwali konsistenti fil-ksur ta' xi obbligazzjoni li huwa kellu lejh bis-sahha ta' kuntratt.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info