Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 323

Judgement Details


Date
23/04/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
JOSEPH G. COLEIRO vs TABIB DOTTOR JOSEPH ELLUL NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INDIKAZZJONI TAL-KWALITA TAL-PARTI - KORREZZJONI TAC-CITAZZJONI
Summary
Xi drabu, in-nuqqas ta' l-indikazzjoni fic-citazzjoni tal-kwalita li biha persuna tkun investita bil-ligi ma jimportax l-irritwalita u ma jatix lok ghall-eccezzjoni ta' l-illegittimita tal-persuna. Izda dan jigri meta dak in-nuqqas ta' indikazzjoni ma jaghmel ebda differenza ta' sostanza. Meta invece jaghmel differenza ta' sostanza jekk parti tidhirx fi kwalita ankzikke f'ohra, allura hu car lil-kwalita li fiha l-persuna tagixxi jew hi konvenuta, jehtieg li tigi kjarament indikata. F'dan il-kaz il-Prim'Awla kienet cahdet it-talba biex issir il-korrezzjoni tac-citazzjoni fis-sens li l-konvenuti jigu mharrka fil-kwalita taghhom ta' kuraturi "de jure" ta' l-eredita gjacenti ta' ommhom. Dinil-korrezzjoni ma setghetx issir fl-istadju ta' l-appell. Il-Qorti f'dan il-kaz annullat l-ewwel sentenza u rrinvjat l-atti lill Prim'Awla, biex wara li issir l-opportuna korrezzjoni tigi deciza mill-gdid l-eccezzjoni ta' l-appellant, jew il-kawza li titkompla skon il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info