Reference: Volume 80 (1996), Part No. 3, Section 2, Page 1303

Judgement Details


Date
15/10/1996
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
KENNETH COLE GHAN-NOM U IN RAPPREZENTANZA TAD-DITTA H.P. COLE LIMITED vs PHILIP DEGIORGIO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
L-attur agixxa ghal kundanna hlas ta` prezz ta` ice-cubing machine u water softener. Biex tirnexxil-azzjoni istitwita mill-attur, ix-xerrej ried jirrifjuta l-oggetti u jitlob id-danni. Ma jistax izomm u anke jiddisponi mill-oggett li xtara u jitlob id-danni. Mill-provi rrizulta li l-oggetti ma gewx rifjutati, pero`, lanqas qatt ma saret it-talba biex jigu ricevuti bi prezz anqas bi stima ta` periti. Waqghet wahedha l-eccezzjoni principali tal-konvenut u t-talba attrici giet milqugha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info