Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 263

Judgement Details


Date
05/03/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
MARIA STILON DEPIRO vs GIUSEPPA ARMLA BIN SALVATORE FALZON, ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1653 KODICI CIVILI - LOKAZZJONI - MODIFIKAZZJONIJIET U BENEFIKATI FIL-FOND - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-principju enuncjat fl-Artikolu 1653 (1) tal-Kodici Civili m'ghandux jigi ntiz fis-sens li l-konduttur ma jista jaghmel l-ebda modifikazzjoni fil-fond, lanqas meta tkun necessarja jew utili biex ikun jista jgawdi l-fond, u dan ghaliex ga la darba huwa ghandu d-dritt juza u jgawdi l-fond ghandu jkollu l-fakolta li jadottah ghal konvenjenzi u ghal bzonnijiet tieghu, b'obbligu naturalment li jpoggieh fl-istat li kien jekk tkun irid hekk il-lokatur. Biex wiehed jara x'modifikazzjonijiet huma legittimi jew le ghandu jhares lejn ic-cirkostanzi partikolari tal-kaz. Pero il-konduttur ma jkunx jista jaghmel lanqas dawn il-modifikazzjonijiet jekk il-kuntratt tal-lokazzjoni jevvietahomlu. Is-sullokazzjoni ma tezonerax lill-inkwilin mill-obbligazzjonijiet tieghu lejn il-lokatur, u lanqas ic-cessjoni sakemm sid il-kera ma jkunx espressament heles lill-inkwilin mill-obbligazzjonijiet tieghu jew espressament gharaf lis-subinkwilin minflok l-inkwilin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info