Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 207

Judgement Details


Date
26/02/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
RICHARD VINCENTI KIND PR. ET NE. vs ANTHONY CAMILLERI, O.B.E., NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAZJU - PRATTIKA AMMINISTRATIVA U UZU KOMMERCJALI
Summary
Pratika amministrativa fl-ezazzjoni tad-dazju anke jekk osservata ghal zmien twil u uniformament, matistax tippresta l-kontenut ta' l-uzu. L-uzu kummercjali jippresupponi l-ezercizzju ta' att tal-kummerc; invece il-kollettur tad-Dwana jagixxi fl-isem u ghan-nom ta' li stat u jaghmel atti u funzjonijiet pubblici. Ir-relazzjoni bejn l-importatur u l-Kollettur tad-Dwana ghall-hlas tad-dazju m'hiexkontrattwali u kwindi ebda pratika bejniethom ma tista tinholoq diversa mil-ligi li torbothom bhalavinkolu kontrattwali. Pratika amministrativa tista tkun tajba jew hazina, fid-dawl tal-ligi li minnha tiddependi. Skond il-ligi, id-dazju ghandu proprjament jigi mhallas fuq il-prezz tax-xiri skondil-fattura bl-addizzjoni ta' l-ispejjez tat-trasport u l-assigurazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info