Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 181

Judgement Details


Date
12/02/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
GIUSEPPA PULIS vs SAVERIO PULIS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJN PARENTI - META GRATUWITI - SERVIGI
Summary
Ir-regola segwita mill-gurisprudenza recenti hi li s-servigi jigu ritenuti prestati bi speranza ta`kumpens jekk ma jikkonkorrux cirkostanzi tali li jiggustifikaw konkludentement il-gratwita sija pure minhabba relazzjonijiet ta` parentela. Fil-kaz presenti jikkonkorru cirkostanzi, li jiggustifikawil-gratwita`; il-vinkolu ta` konsangwinejta minn bint ghall-missier hu tant vicin li jiggustifika l-opinjoni ta` l-ezistenza ta` affezzjoni bizzejjed kbira biex twassal ghal sagrificcju personali ta`entita` kbira u ghal zmien twil minghajr l-intenzjoni tal-hlas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info