Reference: Volume 49B (1965), Part No. 1, Section 1, Page 129

Judgement Details


Date
15/01/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
PAOLO CACHIA vs CARMELO CACHIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Is-servitu` ta` passagg li tkun saret "jure necessitatis", meta tispicca ghax il-fond li jgawdija majibqax interkjuz, ma tispiccax "ipso facto" jew sempliciment "ope legis" hekk kif tispicca n-necessita` izda hemm bzonn li c-cessazzjoni tigi dikjarata gudizzjarajament, s'intendi jekk il-partijiet ma jaqblux, fuq talba tas-sid tal-fond serventi. F'dan il-kaz din il-kwistjoni tqajmet proprju fl-ahhar stadju tal-kawza, u l-Qorti dehrilha li kwistjoni ta` din ix-xorta li fis-sostanza vera taghha hi ta` indoli procedurali u preliminari ma setghetx titqajjem aktar f'dak l-istadju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info