Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section 1, Page 500

Judgement Details


Date
15/02/1965
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
DIEGO ATTARD, ET NE. vs ANGELO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DEKORS TA' - GURAMENT - PRESKRIZZJONI - SOCJETA KOOPERATIVA
Summary
Imiss lill-parti li kontra taghha l-preskrizzjoni tigi eccepita li tiddifferixxi l-gurament lill-eccipjenti. Jekk hi ma tiddifferixxix il-gurament, il-Qorti ma tistax tordnah ex officio. L-Ligi taghna b'disposizzjoni espressa, tiddisponi bhala regola generali illi l-preskrizzjoni ta' azzjoni tiddekorri mill-gurnata li fiha din l-azzjoni tista tigi ezercitata. L-impossibilita li wiehed jagixxi,trid tkun impossibilita indipendenti mill-volonta tieghu, dovuta ghal kawza estranea li huwa ma setax jirrinwovi. Is-semplici injoranza tad-dritt, fiha nnifisha mhix impediment ta' din ix-xorta. Metahemm bzonn il-permess tar-Registratur tal-Kooperativi biex issir kawza bejn Socjeta Kooperativa u membru taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info