Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section 1, Page 455

Judgement Details


Date
17/12/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH, XUEREB JOSEPH H.
Parties
FRANCESCO BEZZINA vs GRAZIA MULA U GIUSEPPE SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 37(3) KODICI TA' PROCEDURA - KOMPETENZA - META L-KONVENUTI HUMA TNEJN JEW AKTAR
Summary
F'kaz fejn ikun hemm pluralita ta' konvenuti fl-istess kawza, li x'uhud minnhom ikunu gudikabbli taht il-gurisdizzjoni civili, u ohrajn taht il-gurisdizzjoni kommercjali, il-kawza ghanda tigi trattatarelativament ghal konvenuti kollha taht il-gurisdizzjoni civili. Fil-kazijiet fejn tirrikorri l-applikazzjoni tal-art. 37(3) Kap. 15, li ma jikkontieni ebda precett legali dwar l-ipotesi ta' pluralita ta' konvenuti li ghalihom l-att li fuqu hi l-kawza jkun civili u kummercjali rispettivament - ghanda tkun kompetenti ghall-konvenuti kollha l-Qorti, civili jew kommercjali, li tkun giet adita. Danghandu japplika indipendentement mill-kwistjoni ta' maggoranza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info