Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 34

Judgement Details


Date
04/02/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
AVV. TONIO BORG NOE vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
MALLEVERIJA - RITASSA
Summary
L-art. 249 tal-Kap 12 jistabbilixxi bhala principju generali li ebda petizzjoni ta' l-appell ma tigiricevuta li ma tkunx ipprezentata flimkien ma' garanzija ghall-ispejjez tal-kawza. L-istess Kodicijipprovdi inter alia dwar kif ghandha tingieb il-garanzija u kif ghandha ssir l-opposizzjoni ghaliha jekk tigi attakkata bhala mhux tajba. Minn ezami ta' dawn l-artikoli din il-Qorti hija tal-fehmali in materja ta' dan iffissar ta' garanzija u kontestazzjoni ta' l-istess, dan irid isir bil-procedura ndikata fl-istess artikoli skond il-kaz u dejjem quddiem il-qorti li quddiemha jkun pendenti l-kaz, kemm jekk il-kawza tkun ghadha ma tqeghdetx fuq il-lista u kemm jekk tkun.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info