Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section 1, Page 394

Judgement Details


Date
12/07/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
MARKIZ ANTHONY CASSAR DESAIN, ET vs GIOVANNI PACE GHAN-NOM U FL-INTERESS TAD-DITTA "CAMBERRA COMPANY"
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVVJAMENTI - DEKADENZA U PROVI - DETERMINAZZJONI TAL-KERA - SULLOKAZZJONI
Summary
Il-kuntratt li bieh inkwilin ta` hanut idahhal substitute mieghu bil-patt li dan is-substitute ihallas parti mill-profitti li jirrealizza mill-hanut mhux sullokazzjoni, imma societa` jew assocjazzjoni. Meta r-rizoluzzjoni ta` kwistjoni timporta dekadenza tal-parti mid-drittijiet tieghu, il-provi tal-parti avversa ghandhom ikunu konkludenti, u mhux lecitu li tigi lilhom moghtija interpretazzjoniestensiva. Meta kontrattazzjoni ghandha bhala oggett taghha l-avvjament u l-atrezzi ta` hanut u fl-istess hin l-inkwilinat tal-fond fejn il-hanut hu ezercitat, l-avvjament u l-attrezzi jikkostitwixxul-oggett principali u prevalenti tan-negozju di fronti ghall-inkwilinat li minghajr l-avvjament u l-atrezzi ma kienx ikollu valur specjali. In-negozju hu inxindibili u ghandu jkun karaterizzat mill-importanza ta` l-oggett principali tieghu. Kull sullokazzjoni bhal kull lokazzjoni tirrikiedi ghall-ezistenza taghha d-determinazzjoni tal-prezz jew kera.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info