Reference: Volume 49C (1965), Part No. 1, Section 1, Page 373

Judgement Details


Date
21/05/1965
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., GOUDER TANCRED, FLORES JOSEPH
Parties
CALCEDONIO CIANTAR vs FRANCIS GRECH, ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORIZZAZZJONI BIEX TIPPROCEDI - DEKADENZA MILL-BENFICCJU TAT-TERMINU - META MEHTIEGA - OBBLIGAZZJONI TA` MARA MIZZEWGA
Summary
F'dan il-kaz mara mizzewga bil-garanzija assistenza u awtorizzazzjoni ta` zewgha assumiet garazija solidali ghad-dejn kuntratt minn terza persuna. F'din il-kawza hi giet imharrka biex tidher bl-assistenza ta` zewgha. Il-Qorti rriteniet li ma kien hemm ebda difett fil-fatt li giet citata assistitaminn zewgha, u ma giex ukoll citata ir-ragel bhala kap ta` l-komunjoni ta` l-akkwisti, ghax hija kienet ghamlet dik il-garazija anki bil-beni partikolari taghha, u ghalhekk l-esekuzzjoni setghet tolqot dawk il-beni parafernali taghha. Normalment il-principju hu li meta d-dekadenza mill-benficcju tat-terminu hi espresa, il-kreditur jista` jipprocedi ghall-esekuzzjoni, minghajr il-kundanna gudizzjali precedenti tad-debitur jew l-awtorizzazjoni gudizzjali. F'liema kazi l-kreditur ghandu qabel jottieni l-awtorizzazzjoni gudizzjali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info