Reference: Volume 51A (1967), Part No. 1, Section 1, Page 178

Judgement Details


Date
17/03/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
GAETANO ABDILLA vs AVUKAT DOTTOR JOSEPH F. CASSAR GALEA, LL.D., M.L.A.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AVUKAT - DRITTIJIET PROFESSJONALI - ILLECITU - PROVA - SEGRIET PROFESSJONALI - SERVIZZI
Summary
F'kaz ta' drittijiet professjonali ghall-servizzi f'kawzi kriminali ma hemm l-ebda ammont iffissat mit-tariffa. Ghalhekk huwa solitu li jkun hemm ftehim preventiv bejn l-avukat u l-parti dwar il-portat u l-kumpens dovut ghall-drittijiet professjonali. Meta dan il-ftehim jonqos ma jfissirx li l-avukat jista jesigi kwalunkwe kumpens li jidhirlu xieraq. Fil-kaz li l-avukat jippretendi hlas ghall-servizzi resi huwa ghandu l-obbligu li jipprova l-portata u n-natura ta' dawk is-servizzi. Il-fatt li l-parti l-ohra ma tilliberahx mis-sigriet professjonali bl-ebda mod ma tezonerah minn dan l-obbligu. Jekk imbaghad dawn is-servizzi kienu jinvolvu l-illecitu, l-persuna li tkun irredithom ma tkunxtista tippretendi kumpens minhabba dan il-fatt; tali servizzi ma jistghu qatt jikkwalifikaw bhala prestazjonijiet professjonali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info