Reference: Volume 49E (1965), Part No. 3, Section , Page 1176

Judgement Details


Date
24/07/1965
Court
OF COMMERCE
Judiciary
XUEREB JOSEPH H.
Parties
GIOVANNI GAUCI ET vs FRANCESCO SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 460, 462, 463, 512 TAL-KODICI CIVILI - BITHA KOMUNI - SERVITU' HAJT DIVIZORJU - TWIEQI
Summary
Huwa projbit li servitu' tigi mkabbra u hu projbit ukoll li jinfethu aperturi fil-hajt divizorju. Pero' dawn iz-zewg principji jsibu l-vera applikazzjoni taghhom meta si tratta ta' beni vicini cioe'wiehed hdejn l-iehor u mhux meta si tratta ta' beni sovrapposti. Jekk fond igawdi servitu' ta' twieqi mis-sulari tieghu fuq bitha interna, din il-bitha ghandha titqies bitha komuni necessarja ghal kull sular u posseduta mis-sidien tad-diversi sulari fl-gholi tal-istess sulari. Ghalhekk kull sid jista' jaghmel aperturi ghal go fiha fis-sular tieghu. Il-hitan tal-istess bitha mhumiex divizorji uqatt ma jistghu jsiru komuni u hemm regoli specjali ta' kontribuzzjoni ghall-manutenzjoni taghhom, differenti minn dawk ta' hitan divizorji li jaqsmu proprjeta' vicina.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info