Reference: Volume 51A (1967), Part No. 1, Section 1, Page 61

Judgement Details


Date
30/01/1967
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., CREMONA JOHN J., FLORES JOSEPH
Parties
LAZZARO ZAMMIT ET vs DOMENICO ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMNISSJONI PROVIZORJA GHALL- - APPELL - GRATUWITA' - MALLEVERIJA - NULLITA' - NUQQAS TA' - PATROCINJU
Summary
L-appellant talab biex jigi lilu assenjat Avukat u Prokuratur Legali tal-Fqar u biex jigi wkoll awtorizzat jippresenta l-petizzjoni tal-appell minghajr hlas ta` l-ispejjez tar-registru, salv kull provvediment iehor li jinghata wara li jigu kompletati l-proceduri quddiem l-Avukat tal-Fqar. Il-Qortilaqghet din it-talba, salv li dawn id-drittijiet jithallas kemm il-darba r-relazzjoni tal-Avukat tal-Fqar tkun kuntrarja. L-appellant ghalhekk ippresenta l-petizzjoni minghajr ma hallas l-ispejjez tar-registru u anki minghajr il-kontestwali malliverija ghall-ispejjez. Qamet ghalhekk il-kwistjoni tan-nullita` tal-appell minhabba nuqqas tad-debita malliverija. Il-Qorti ddecidiet li l-Appell ma kienx null ghax id-degriet fuq imsemmi kien ekwiparabbli ghall-ammissjoni provizorja ghall beneficju ta` patrocinju gratuwitu u ghalhekk kien jaghtti id-dritt lill-appellant li jippresenta l-petizzjonimhux akkompanjata mid-debita malliverija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info