Reference: Volume 78 (1994), Part No. 2, Section 1, Page 21

Judgement Details


Date
31/01/1994
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Parties
DR ALBERT CAMILLERI vs DIRETTUR TAS-SIGURTA' SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
L-ATT X TA' L-1987
Summary
Fil-ligi wiehed ma jistax jislet artikolu wiehed u jikkonsidrah qisu l-ohrajn ma jezistux. Kull ligi hija gabra omogenea ta' regoli abbinati flimkien u interagenti. Il-Qorti tara li l-principju li l-art. 67 ta' l-Att X ta' l-1987 ried jissalvagwarda hu li meta jkun hemm fl-istess zmien dritt ghalpensjoni tas-servizz u dritt ghal pensjoni taht l-Att X ta' l-19987, dik ta' l-ewwel trid titnaqqasminn ta' l-ahhar u minn imkien ma jirrizulta mill-istess Att li jekk il-pensjoni tas-servizz timmatura wara li jkun gia' giet ottenuta pensjoni taht l-Att X ta' l-1987 dak li jkun ikollu dritt ghaz-zewg pensjonijiet salv dak li jinghad dwar il-pensjoni tal-Membri Parlamentari.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info