Reference: Volume 49E (1965), Part No. 3, Section , Page 1154

Judgement Details


Date
26/03/1965
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GAUCI MAISTRE A.
Parties
JOSEPH ATTARD NOMINE vs AV. DR. RENE A. CREMONA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTENTICITA' TA' KOPJA - GURISDIZZJONI ART. 638, 829, 830 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ORDNI PUBBLIKU - PROVA - RES JUDICATA - SENTENZA TA' TRIBUNAL ESTERU
Summary
Meta certi atti bhal kopji ta' sentenzi ta' tribunal esteru ikollhom bzonn l-awtentikazzjoni mill-Konslu Brittaniku tal-post fejn ikunu gew emanati, biex ikollhom forza probatorja quddiem il-Qrati taghna, dan iffisser illi jekk ikunu sprovvisti minn dina l-awtentikazzjoni ghandhom bzonn ta' prova tal-awtenticita' taghhom barra dik li tirrizulta minnhom infishom. F'kaz ta' eccezzjoni tar-Res Judicata, l-element ta' l-"eadem causa petendi" jista' jissusti wkoll mhux biss mid-domanda tal-attur izda wkoll mill-eccezzjoni li jaghti l-konvenut. Jekk parti tissottemetti ruhha ghall-gurisdizzjoni ta' Qorti estera, ma tistax wara tallega li s-sentenza tal-Qorti estera tmur kontra l-ordni Pubbliku ta' Malta semplicement ghaliex hemm diskrepanza bejn is-sistema procedurali tal-Qorti Estera u dik Maltija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info